Jag har lä³´ NATTGLIMMER

Artikel publicerad i Krattan 2007 (Ųg宧 20) Nummer 2 (Apr), sid 11

Jag har lä³´ NATTGLIMMER av BRUNO FRANZON
Berit Gabrielsson

Image

Redan omslaget v䣫er tankar och k䮳lor. Det ä² tilltalande gjort i f䲧 och form med ett suverä®´ konstverk av 1800-talskonstnä²¥n John Atkinson Grimshaw.
Sedan en fin bild av f⦡ttaren sj䬶 ifrå® en upplä³®ing. P?baksidan rä ´ext mot svart bakgrund vilket ger mig en upplevelse av eld mot rymden.
Sedan dessa dikter som jag l䳥r g宧 p?g宧 f⠡tt fastna och dras ner i deras djup. Jag k䮥r in orden och omsluts av deras ljus.
Dikterna f⭥dlar ett seende och varande n䲡 med మa sinnen.
Syner,lukter och till och med ljud kommer ut ifrå® dikterna. I m䥴 med denna lyrik f⤮dras min egen v䲬d.
Jag tittar p?tillvaron med vä³³ade sinnen och lusten att utveckla min egen konst skickar ut grî¡ inspirationstr夡r.
Boken fâ­¥dlar mer ä® bara ord. Det ä² som om orden ä² levande vä³¥n som andas och att hjä²´slagen kan uppfattas. Inte ett ord fâ ­ycket eller litet. Dä² finns en balans. Konsten i ordens sammansä´´ningar blir uppenbar. Sä´´et att beskriva tillvaron v䣫er ett igenkä®®ande. Alla dessa r⥬ser bland orden och 䶥n de talande tystnaderna som jag uppfattar som viskningar om tillvarons m䲫lighet.
Boken ä² en av mina skatter och delar nu plats i bokhyllan med Transtr�,
Aspenstr�ch Folke Isaksson.
Inspirerad i mitt eget skapande sä´´er jag mig i mitt grî¡ kë ­en f⦬yttas
omedelbart i det inre till Bruno Franzons v䲬d dä² jag gå² efter en vä§ och ”samlar sn䲯ppsljus och krokusljus”...

berit.gabrielsson@telia.com

F⥮ingen Arbetarskrivares nya antologi:
Kneg

Image

Talong f⠢est䬬ning

 

Vad h䮤er p?de svenska arbetsplatserna? Bland verkstadsarbetare, st䤥rskor, sjukv岤bitr䤥n, skogsarbetare eller bland dem som stå² utanfâ ¡rbetsmarknaden?  En del av svaret finns i Kneg, F⥮ingen Arbetarskrivares nya antologi.
Hä² medverkar 24 f⦡ttare som utifrå® sina olika erfarenheter berä´´ar om det som s䬬an blir sagt. Kneg ä² en bok om arbete, om gl䤪en i det, men ocks?om slitet och stressen, skildrat i prosa och poesi.

Medverkande:
Gustaf Berglund, Birgitta Edberg, Mildred Ek, Ann-Britt Eklund, Gustaf Forssell, Bruno Franzon, Maria Hamberg, Benny Holmberg, ūe Johansson, Richard J䮤el., Monica Karlsson, Torgny Karnstedt, Heli Kittil? Solveig Halvorsen K嶥n, Monika Lind-Holmbetg, Maj-Len Lyth, Jane Mor鮬 Ragnvald Nilsson, Eva Nys䴥r, Pelle Olsson, Monica Pettersson, Erik Pousette, Jenny Tedjeza och Tommy Ţerg.


Bokens omslag  ä² utfâ´ i kartonnage, 248 sidor.
Redakt⺠Victoria Widmark
Omslagsillustration: Monika Lind-Holmberg

Lä³ mer och lyssna p?

http://www.sr.se/cgi-bin/jonkoping/program/artikel.asp?ProgramID=2281&artikel=1086035


Huvudsaken ä² under hatten! 

Kå³¥ri publicerat i www.finnveden.nu

Lä³ mer


Lodjurstr䤥t

Lä³ ett kapitel ur Lodjurstr䤥t

Lä³ mer

 

Tidskriften Doctrina morum

Har publicerat n姲a av mina dikter i nummer 12 - 2005. F⠭er info om tidskriften se:

http://www.doctrinamorum.se/


Nattglimmer

Lä³ n姲a dikter ur diktsamlingen Nattglimmer

Lä³ mer

 

 

 

 

Denna webbplats uppdateras med Consolo - www.consolo.se
While so much of reading about watches is replica watches sale seeing high resolution "watch porn" (as I call it), Watchville doesn't mean to totally replace a desktop or replica watches sale larger screen experience, but rather, to offer watch lovers on the go (like Kevin) an opportunity to not miss out rolex replica sale on content. One of the more deceptively simple features of Watchville is the clock and rolex replica sale calender function. This part of the app is arguably as useful as the news feed. Kevin designed a clock that replica watches sale averages times from a series of servers around the world with data originating from atomic clocks (to ensure as perfect timing as possible), as well as a full calendar replica watches sale system with a moon phase indicator designed to make it easy for people with calendar complications to set their watches. New for the Android version of Watchville (likely to be later rolled out to iPhone iOS as well) are replica watches updated calendar and timing functions such as the day of the year of the year, time nearest to the next new moon or full moon, and a 1/100th of a second countdown timer with chime.